Kaavamuutosvaade jätetty kaupunginhallitukselle 1.10.2012

Julkaisupäivämäärä: 16.10.2012 19:57:42

Mannilan asukasyhdistys ry, Jyväskylän vanhempainfoorumi ry sekä Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys ry ovat maanantaina 1.10.2012 jättäneet kaupunginhallitukselle kaavamuutosvaateen Mankola II –asemakaavaan omarantaisten rivitalotonttien muuttamiseksi ei-omarantaisiksi tai vastaavasti rasiteoikeuden lisäämistä tontteihin polulle s-1 suojueluvyöhykkeelle. Samalla yhdistykset vaativat myös omarantaisten rivitalotonttien myynnin keskeytystä. Perusteluina kaavamuutosvaateelle on, että Mankola II –kaavan laadinnan jälkeen alueen käyttö on oleellisesti muuttunut, eli kaavan laadinnan perusteet ovat vanhentuneet. Ks. vaade kohdasta Tiedostot.