Kaavoituksen seuraaminen

Mannilan asukasyhdistys seuraa ja ottaa aktiivisesti kantaa alueen ympäristössä tapahtuviin kaavoituksiin.

Linkit kaupungin kaavoitussivuille:

Aktiviteetteja:

    • Asukasyhdistys on tehnyt Mankola II asemakaavan hyväksymispäätöksestä valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

    • Valitukseen on tullut hylkäävä päätös.

    • Asukasyhdistys on tehnyt edelleen valituksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

    • Valitus hylättiin.

    • Mankola II:n asemakaava on saanut lainvoiman 26.6.2012.